Len dau trang

Hộp an toàn trong khi thực hiện công việc sửa chữa

Trong sản xuất nhỏ lẻ nói chung, anh em cơ khi ta thường vẫn bỏ qua nhiều các điều kiện về an toàn. Nhưng trong sản xuất lớn, an toàn vẫn lu...
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trong sản xuất nhỏ lẻ nói chung, anh em cơ khi ta thường vẫn bỏ qua nhiều các điều kiện về an toàn. Nhưng trong sản xuất lớn, an toàn vẫn luôn và sẽ tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu cho các nhà quản trị. 

Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong 1 tháng làm việc tại mỏ vàng Freeport Mining Indonesia (FMI).
Cụ thể là tại FMI, tất cả các ca làm việc phải tuân thủ các trình từ sau.
1. Lập danh sách những người tham gia công việc đó ở thiết bị và khu vực làm việc theo kế hoạch đã có.
2. Nhóm trưởng trong nhóm làm việc có trách nhiệm quản lý chìa khóa chính của tủ điện động lực cho hệ thống đó. (Chìa khóa đó là chìa khóa duy nhất, chìa khóa dự phòng sẽ quản lý rất chặt chẽ ở bộ phận an toàn).
3. Chìa khóa này sẽ được để vào trong một hộp mà có nhiều lỗ khóa cùng khóa. Có nghĩa là khi vẫn còn 1 khóa còn lại trên hộp thì hộp chìa khóa vẫn chưa được mở ra để đóng điện trở lại.
4. Trước khi bắt đầu làm việc, tất cả những người tham gia làm việc phải khóa an toàn cá nhân (như hình trên) vào hộp chứa chìa khóa. Và bảo quản chìa khóa của riêng mình. (Điều này đặc biệt quan trọng, đảm bảo an toàn cho bản thân).
5. Sau khi kết thúc ca làm việc hoặc kết thúc công việc đó. Toàn bộ những người tham gia ca làm việc đó phải quay trở ra và mở khóa của riêng mình. Điều này có nghĩa, toàn bộ số người tham gia làm việc tại ca làm việc/công việc đã trở ra an toàn. Khi đó, chia khóa tủ điện động lực mới có thể mở và đóng điện trở lại.

Ghi chú:
– Mỗi cá nhân sẽ được bộ phận an toàn cấp cho một chìa khóa có tên, mã số, ảnh như hình trên. Thẻ này được sử dụng ở tất cả các lần tham gia công việc.
– Mỗi cá nhận cần phải tự ý thức cho sự an toàn của bản thân. Bởi chúng ta phải hiểu, khi rủi ro xảy ra, gia đình, vợ con chúng ta sẽ rất đau khổ và thiệt thòi.
– Các doanh nghiệp cần lưu ý việc này. Và thiết khi đó cũng là một bước để có thể đánh giá tầm của doanh nghiệp khi tạo ra môi trường làm việc an toàn cho cán bộ công nhân viên của mình!

#NVT

No comments:

Post a Comment

Chúng tôi trên facebook

Kiến thức

Tuyển dụng

Tài Liệu Chia Sẻ

Ôtô - Xe Máy

 
DCK Marketplace
Nhóm Công khai · 9.067 thành viên
Tham gia
DCK Marketplace là địa điểm giao thương, chia sẻ thông tin, buôn bán, tuyển dụng... dành cho Dân Cơ Khí. Nhóm đang vận hành thử nghiệm và triển khai quản trị theo cách mới. Thời gian thử nghiệm sẽ kết thúc vào 30/11/2019. Mọi thông tin hỗ trợ xin liên hệ tại weldvn@gmail.com
 
© 2019 DCK Workshop and Studio