VINFAST KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & KHAI GIẢNG KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN ĐẦU TIÊN

Ngày 10/9/2018 đã diễn ra Lễ Khai trương Trung tâm Đào tạo của VinFast và Lễ Khai giảng khoá đào tạo Kỹ thuật viên 02 ngành Cơ khí Công nghiệp và Cơ điện tử.

Trung tâm Đào tạo của VinFast sau thời gian gần 01 năm chuẩn bị về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu đào tạo, đến nay đã sẵn sàng để hoạt động với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật viên chất lượng cao phục vụ sản xuất công nghiệp, bao gồm các bộ phận:
-   Đào tạo Kỹ thuật viên (Cơ khí Công nghiệp & Cơ điện tử)
-   Đào tạo Kỹ thuật sản xuất (Hệ thống sản xuất VinFast Excellent System, Giả lập môi trường Sản xuất – Simulated Work Environment, Kỹ năng QC và GA cơ bản – Learning Factory, Pilot Training)

Cũng trong buổi sáng ngày 10/9, Lễ Khai giảng khoá đào tạo Kỹ thuật viên đầu tiên cho 02 ngành Cơ khí Công nghiệp và Cơ điện tử cũng được diễn ra. Các học viên được đào tạo trong 28 tháng và được cấp chứng chỉ nghề của Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại Đức – DIHK.

Hải Phòng, ngày 10/9/2018
Nguồn: FB Ts Nguyễn Tiến Đông

No comments:

Post a Comment