Đăng kí áo T-shirt DCK (Yêu cầu phải mặc khi đến làm việc tại DCK Workshop)

Như đã hứa với anh em, đây là Link để anh em đăng kí nhận áo nhé.

https://forms.gle/sSd6tV8ZBsWDKyz77

DCK sẽ chuyển về tận địa chỉ anh em đăng kí.

Đăng kí sẽ chốt lại vào cuối tuần này. Thứ 7, ngày 11/5/19 để kịp làm và giao về cho anh em vào tuần tới.

Mục đích của việc đặt áo lần này nhằm tăng cường độ nhận diện của DCK trong cộng đồng và để sử dụng khi anh em đến làm việc tại DCK Workshop & Studio cho các dự án mà anh em đăng kí.

Trận trọng
T/M Nhóm phát triển DCK
Ngô Văn Trọng

Email hỗ trợ: weldvn@gmail.com

Thông tin về DCK liên tục cập nhật tại fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dancokhi.net/

No comments:

Post a Comment