Mời tham gia dự án "Phục chế máy khoan" thời kỳ "Công nghiệp hóa XHCN"

Hiện tại, mình có mua được một con máy khoan cần cỡ lớn do Cơ Khí Hà Nội sản xuất năm 1957. Rất đẹp, còn nguyên bản.
Kế hoạch là sẽ phục chế lại nguyên bản em nó.

Anh em nào có nhã ý muốn tham gia Dự án này xin thông tin lại với minh theo thông tin dưới đây
Một số hình ảnh của em nó:


No comments:

Post a Comment