Len dau trang

Các loại mối ghép nối bằng đinh tán - Rivet

Đinh tán được sử dụng để ghép nối hai hoặc nhiều tấm lại với nhau, được gài qua các lỗ trên tấm và được dập lại ở mặt kia.  Công thức U...
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đinh tán được sử dụng để ghép nối hai hoặc nhiều tấm lại với nhau, được gài qua các lỗ trên tấm và được dập lại ở mặt kia.


 Công thức Unwin tính ra đường kính của lỗ đinh trên tấm:
d = 6*t0.5
trong đó 
t=độ dày tấm (mm) và 
d=đường kính của đinh (mm), đại diện cho kích thước của đinh

Các loại mối ghép đinh tán

Việc phân loại mối ghép đinh tán được thực hiện theo các cách sau:
Theo mục đích sử dụng đinh tán:
Dựa vào mục đích sử dụng, mối ghép bằng đinh tán có thể được phân thành ba loại như sau:
Mối ghép chắc khỏe: Với mối ghép loại này, độ chắc khỏe là tiêu chí duy nhất. Các mối ghép loại này được sử dụng trong gia công kết cấu như khung giàn, dầm và khung máy.
Mối khép chặt: Mối ghép chặt cũng tạo độ chắc khỏe đồng thời chống rò dưới áp suất thấp. Nhóm này gồm các mối ghép trong bể chứa, thùng đựng và bồn bể.
Mối ghép khỏe và chặt: Các mối ghép loại này được sử dụng cho nồi hơi và bồn áp lực, đảm bảo độ chắc khỏe cũng như chống rò.
Theo vị trí các tấm được ghép nối:
Theo vị trí các tấm được ghép nối, đinh tán được phân ra hai loại:
Mối ghép chồng: Với mối ghép chồng, các cạnh của tấm được đặt chồng lên nhau và ghép lại bằng đinh tán.
Mối ghép đối đầu: Các tấm cần ghép được đặt trên cùng một mặt phẳng và được ghép lại qua các tấm phủ lên nó.

No comments:

Post a Comment

Chúng tôi trên facebook

Kiến thức

Tuyển dụng

Tài Liệu Chia Sẻ

Ôtô - Xe Máy

 
DCK Marketplace
Nhóm Công khai · 9.067 thành viên
Tham gia
DCK Marketplace là địa điểm giao thương, chia sẻ thông tin, buôn bán, tuyển dụng... dành cho Dân Cơ Khí. Nhóm đang vận hành thử nghiệm và triển khai quản trị theo cách mới. Thời gian thử nghiệm sẽ kết thúc vào 30/11/2019. Mọi thông tin hỗ trợ xin liên hệ tại weldvn@gmail.com
 
© 2019 DCK Workshop and Studio