Len dau trang

Các loại mối ghép nối bằng đinh tán - Rivet

Đinh tán được sử dụng để ghép nối hai hoặc nhiều tấm lại với nhau, được gài qua các lỗ trên tấm và được dập lại ở mặt kia.  Công thức U...
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đinh tán được sử dụng để ghép nối hai hoặc nhiều tấm lại với nhau, được gài qua các lỗ trên tấm và được dập lại ở mặt kia.


 Công thức Unwin tính ra đường kính của lỗ đinh trên tấm:
d = 6*t0.5
trong đó 
t=độ dày tấm (mm) và 
d=đường kính của đinh (mm), đại diện cho kích thước của đinh

Các loại mối ghép đinh tán

Việc phân loại mối ghép đinh tán được thực hiện theo các cách sau:
Theo mục đích sử dụng đinh tán:
Dựa vào mục đích sử dụng, mối ghép bằng đinh tán có thể được phân thành ba loại như sau:
Mối ghép chắc khỏe: Với mối ghép loại này, độ chắc khỏe là tiêu chí duy nhất. Các mối ghép loại này được sử dụng trong gia công kết cấu như khung giàn, dầm và khung máy.
Mối khép chặt: Mối ghép chặt cũng tạo độ chắc khỏe đồng thời chống rò dưới áp suất thấp. Nhóm này gồm các mối ghép trong bể chứa, thùng đựng và bồn bể.
Mối ghép khỏe và chặt: Các mối ghép loại này được sử dụng cho nồi hơi và bồn áp lực, đảm bảo độ chắc khỏe cũng như chống rò.
Theo vị trí các tấm được ghép nối:
Theo vị trí các tấm được ghép nối, đinh tán được phân ra hai loại:
Mối ghép chồng: Với mối ghép chồng, các cạnh của tấm được đặt chồng lên nhau và ghép lại bằng đinh tán.
Mối ghép đối đầu: Các tấm cần ghép được đặt trên cùng một mặt phẳng và được ghép lại qua các tấm phủ lên nó.

No comments:

Post a Comment

Chúng thôi trên facebook

Kiến thức

Tuyển dụng

Tài Liệu Chia Sẻ

tham gia thảo luận trên facebook

 
Diễn đàn - Dân Cơ Khí
Nhóm Kín · 692 thành viên
Tham gia nhóm
DIỄN ĐÀN - DÂN CƠ KHÍ là nhóm chính thức cảu Dancokhi.net trên facebook. Với ý tưởng xây dựng nhóm anh chị em tạo được ảnh hưởng của bản thân lên công đồng và cũng như giúp đỡ các thế hệ anh em đi sau có thêm kiến thức.
 
 
Diễn đàn vnWelding.net
Nhóm Kín · 696 thành viên
Tham gia nhóm
(-) Diễn Đàn Thảo Luận mở. (-) Thành viên tự chịu trách nhiệm với nội dung đưa lên. (-) Chia sẻ lịch các sự kiện của vnWelding.net (-) contact: info...
 
© 2019 DCK Workshop and Studio